Podmínky použití

Tyto webové stránky používají soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" souhlasíte s používáním souborů cookie na našich webových stránkách. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů

remot.eu

Podmínky použití

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost HGV Parts s.r.o. (Remot.eu). Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na HGV Parts s.r.o. Společnost HGV Parts s.r.o. zpřístupňuje tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění. Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem u nás vyjadřujete souhlas s našimi "službami" a souhlasíte s následujícími podmínkami (dále jen "podmínky služby", " podmínky používání"), včetně těch dalších podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky používání se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné na uživatele, kteří jsou uživateli prohlížeče, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu. Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si tyto Podmínky používání pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část stránek nebo jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na web přistupovat ani používat žádnou ze služeb. Pokud jsou tyto podmínky používání považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky používání. Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž řídí těmito podmínkami služby. Aktuální verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek používání zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte. Náš obchod je provozován systémem Prestashop. Poskytuje nám platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo kraji svého bydliště a dali jste nám svolení, abychom umožnili vašim nezletilým nezaopatřeným dětem používat tyto stránky. Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služeb nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší zemi ( včetně zákonů o autorských právech). Nesmíte šířit žádné viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich Služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli a kdykoli z jakéhokoli důvodu. Berete na vědomí, že váš obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnuje (a) přenosy v různých sítích a (b) změny, které se přizpůsobují technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditních kartách jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány. Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, kopírovat, rozmnožovat, duplikovat, prodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby, přístup ke službě ani žádný kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována. Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro obecné účely a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na obsah těchto stránek je na vaše vlastní riziko. Tyto stránky mohou obsahovat některé historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez místních daní (DPH) a nákladů na dopravu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění služby (nebo jejich části či obsah) upravit nebo přerušit. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení poskytování Služeb neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím Webových stránek. Těchto produktů nebo služeb může být omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo právní jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství námi nabízených produktů nebo služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli výrobku. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby na těchto stránkách je neplatná ve všech oblastech, kde je to zakázáno.

ODDÍL 6 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Dle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu/firmu nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat tak, že vás budeme kontaktovat na e-mailové a/nebo fakturační adrese/telefonním čísle, které jste uvedli při zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního posouzení vypadají, že je zadali obchodníci, prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup ke službám třetích stran, které nesledujeme, nekontrolujeme ani neovlivňujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k takovým nástrojům poskytujeme "tak, jak je" a "tak, jak je k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související. Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte. V budoucnu můžeme také prostřednictvím Webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou rovněž podléhat těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 - REFERENCE TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran. Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za přezkoumání nebo vyhodnocení obsahu nebo přesnosti a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo újmy související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran byste měli směřovat na danou třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost předložíte určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti předložíte tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předložíte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli Komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli Komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli Komentáře. Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, hanobící, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo který porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli Komentářů. Za všechny Komentáře a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytování osobních údajů prostřednictvím Obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo v naší službě mohou vyskytnout informace, které obsahují tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby dodání a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně po zadání objednávky). Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Jakékoli uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakémukoli nezákonnému účelu; (b) k nabádání ostatních k účasti na jakékoli nezákonné činnosti; (c) k porušování jakýchkoli mezinárodních, federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní nebo může ovlivnit funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) rozesílat spam, phish, phrase, pharme, pretext, spider, crawl nebo scrape; (j) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky v případě porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

ODDÍL 13 - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani negarantujeme, že vaše používání naší Služby bude nepřerušované, aktuální, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali. Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím Služby jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv. V žádném případě se společnost HGV Parts Ltd, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztracených dat, nákladů na náhradu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání Služeb nebo jakýchkoli produktů pořízených prostřednictvím Služeb, nebo za jakékoli jiné nároky související s vaším používáním Služeb nebo jakýchkoli produktů, včetně, mimo jiné, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání Služeb nebo jakéhokoli Obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Služeb, a to i v případě, že jste byli na tuto možnost upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost HGV Parts Ltd., budete ji bránit a nebudete jí způsobovat škodu. a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, agenty, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, které jsou v nich obsaženy odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy. Tyto Podmínky služby jsou účinné, pokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky poskytování služeb můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky. Pokud podle našeho uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete nadále povinni uhradit všechny dlužné částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám můžeme odpovídajícím způsobem odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 17 - CELKOVÁ DOHODA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek poskytování služeb, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které zveřejňujeme na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby). Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby se považují za nejednoznačné a vykládají se v neprospěch strany, která je vypracovala.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky služby a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu s právem Letištná 5662, Dunajská Streda, SK 929 01 Slovensko.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Aktuální verzi podmínek používání služeb si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služeb nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek poskytování služeb znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se podmínek služby nám zasílejte na adresu info@remot.eu.

ODDÍL 21 - UZNÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy, modely, typy výrobků, čísla dílů a další informace o výrobcích spojené s ochrannými známkami původních nebo nepůvodních výrobců jsou na těchto webových stránkách použity pouze pro identifikační účely. Nejsme oficiálním distributorem uvedených výrobců nebo vlastníků značek.