Podmienky používania

Tieto webové stránky používajú súbory cookie, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z používania našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo "Prijať všetko" vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie na našej webovej lokalite. Pre viac informácií si prečítajte Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

remot.eu

Podmienky používania

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť HGV Parts s.r.o. (Remot.eu). Na celej stránke sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na spoločnosť HGV Parts s.r.o. Spoločnosť HGV Parts s.r.o. sprístupňuje túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto stránke vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, pravidlá a upozornenia. Návštevou našej stránky a/alebo nákupom u nás sa zaväzujete k poskytovaniu našich "služieb" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len "podmienky poskytovania služieb", " podmienky používania") vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového prepojenia. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú používateľmi prehliadača, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu. Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Prístupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto podmienky poskytovania služieb považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito podmienkami poskytovania služieb. Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do súčasného obchodu, sa tiež vzťahujú Podmienky používania. Aktuálnu verziu Podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami. Náš obchod je prevádzkovaný systémom Prestashop. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.

ODDIEL 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Súhlasom s týmito Podmienkami používania služieb vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo kraji svojho bydliska a dali ste nám súhlas, aby ste umožnili používať túto stránku svojim maloletým nezaopatreným deťom. Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a pri používaní služieb nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej krajine ( vrátane zákonov o autorských právach). Nesmiete šíriť žiadne vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívnej povahy. Porušenie alebo nedodržanie ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich Služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu pre kohokoľvek a kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, aby sa prispôsobil technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované. Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, rozmnožovať, predávať ani využívať žiadnu časť služieb, používanie služieb, prístup k službám ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu. Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné účely a nemali by ste sa na ne spoliehať ani ich používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na obsah tejto stránky je na vaše vlastné riziko. Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len na vašu orientáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zobrazené ceny sú bez miestnych daní (DPH) a nákladov na dopravu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie služieb (alebo akejkoľvek ich časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služieb.

ODDIEL 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo právnej oblasti. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných výrobkov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná vo všetkých oblastiach, kde je to zakázané.


ODDIEL 6 - SPRÁVNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJOV O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť ktorúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu/firmu alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávky, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodávaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vykonania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného posúdenia zdajú byť zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi. Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k službám tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu ani vplyv. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu. Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete. V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam poskytovania služieb.

ODDIEL 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán. Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu súvisiacu s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.

ODDIEL 9 - PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "pripomienky"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám zašlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre. Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby. Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, práva na súkromie, osobnostné práva alebo iné osobné alebo vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, zneužívajúce alebo obscénne materiály, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana, ani za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov výrobkov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu výrobkov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach služby máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných na vykonávanie alebo účasť na akýchkoľvek nezákonných činnostiach; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na porušovanie alebo porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na zasielanie spamu, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) na zasahovanie do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu alebo ich obchádzanie. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie tejto služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných spôsobov používania.

ODDIEL 13 - VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Negarantujeme, nepredpokladáme ani nezaručujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitý čas odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv. V žiadnom prípade sa spoločnosť HGV Parts s.r.o., naši riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na náhradu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania služieb alebo akýchkoľvek produktov zaobstaraných prostredníctvom služieb, alebo za akékoľvek iné nároky súvisiace s vaším používaním služieb alebo akýchkoľvek produktov, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služieb alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služieb, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a budete chrániť spoločnosť HGV Parts s.r.o. a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, afiliované spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesenou akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo v dôsledku porušenia týchto podmienok poskytovania služieb alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo z dôvodu porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.


ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.


ODDIEL 16 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely. Tieto Podmienky služby sú účinné, pokiaľ ich nevypoviete vy alebo my. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku. Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete povinní uhradiť všetky dlžné sumy až do dátumu vypovedania zmluvy vrátane; a/alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo ich časti).


ODDIEL 17 - CELKOVÁ DOHODA

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali. Tieto Podmienky služby a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby). Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok služby sa nebudú považovať za nejednoznačné a budú vykladané v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Letištnej 5662, Dunajská Streda, SK 929 01 Slovensko.

ODDIEL 19 - ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK POUŽÍVANIA SLUŽIEB

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálnu verziu podmienok poskytovania služieb. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto podmienok poskytovania služieb predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Podmienok služby nám zasielajte na adresu info@remot.eu.

ODDIEL 21 - UZNANIE OCHRANNÝCH ZNAČIEK

Na tejto webovej lokalite sa používajú názvy, modely, typy výrobkov, čísla dielov a iné informácie o výrobkoch spojené so značkami pôvodných alebo neoriginálnych výrobcov výlučne na účely identifikácie. Nie sme oficiálnym distribútorom uvedených výrobcov ani vlastníkov značiek.